Gŵyl Cerdd Dant 2017

Cawsom amser hwylus iawn yn Ŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r fro eleni. Roedd safon y cystadlu yn arbennig o dda a braf oedd gweld sut cymaint o delynau Teifi ar y llwyfan. Cafodd Allan hefyd amser bendigedig fel gwest anrhydeddus. We had a great time this year at...