Addasu ac Addurno Telynau

Os hoffech ychwanegu cyffyrddiad personol at eich telyn Telynau Teifi, mae opsiwn i ychwanegu nodweddion addurniadol pwrpasol o waith llaw at bob model (am bris ychwanegol). Gall y rhain gynnwys:

  • Peintio neu Byrograffeg Addurniadol
  • Cerfio
  • Gwaith mewnosod
  • Gwydr lliw

Gwneir y gwaith hwn gennym ni yn y gweithdy neu gan artistiaid lleol talentog sy’n cefnogi busnes cymunedol Telynau Teifi. Rydym yn cydgysylltu â’r artistiaid i weithio gyda’ch syniadau a sicrhau bod eich dyluniad fel y dymunwch iddo fod.

Drannau cerfiedig ar y delyn werin

Addurno’r Seinfwrdd â Phaent a Phyrograffeg

artist lleol Christine SheathMae addurno seinfwrdd telyn yn gais poblogaidd. Gellir defnyddio paent lliw neu ddefnyddio pyrograffeg i losgi’r addurn a chreu dyluniad lliw brown golau. Yr artist talentog lleol, Christine Sheath, o Rydowen sy’n gwneud y ddwy broses hyn.

Mae croeso i chi bori trwy’r oriel ar y chwith i weld rhai o’r dyluniadau y mae cwsmeriaid wedi’u cael ar eu telynau yn y gorffennol.