Adolygiadau a Geiriau Da

Adolygiadau cynnyrch a geiriau da gan y nifer fawr o delynorion a chwsmeriaid sydd wedi prynu un o delynau Telynau Teifi. Darllenwch farn pobl am ein telynau Siff Saff, Telor ac Eos.

Glenda Clywn


Glenda Clwyn

Mae Glenda’n un o brif delynorion Cymru. Yn ystod ei hastudiaethau yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, derbyniodd y Wobr Pernod nodedig.

“Llongyfarchiadau i Telynau Teifi am ddod ag ansawdd a manwl gywirdeb yn ôl i fyd y delyn Geltaidd. Rwy’n canu’r Delyn Werin Gwennol bob dydd yn y cartref ac yn gyhoeddus ac mae’n braf cael telyn y mae’i golwg mor hyfryd â’i sain. Hon yw’r sain gynhesaf a hyfrytaf a glywais gan delyn fach erioed. Yn ogystal â bod yn bleser i’w chanu, mae hi wedi fy ysbrydoli i ddechrau cyfansoddi unwaith eto – can diolch!”

Gwefan Glenda

Harriet Earis
Harriet Earis

Enillydd Pencampwriaeth Delynau Prydain gyfan yn 2000 a 2002 ac un o brif delynorion y delyn Geltaidd.

“Y tro cyntaf i mi ganu un o delynau Telynau Teifi, cefais fy syfrdanu! ‘Doeddwn i erioed wedi canu telyn Geltaidd â sain mor fawr, mor gyfoethog ac mor gywir. Maen nhw’n offerynnau rhagorol, wedi’u llunio gan bobl fedrus ac ymroddedig ac mae’n wych gweld telynau o Gymru yn cael sylw unwaith eto. Cwmni telynau ardderchog! Dylai pob telynor roi cynnig ar un!”

Gwefan Harriet

Steffan ThomasSteffan Thomas

Telynor y delyn deires ac enillydd Cystadleuaeth Telynau Traddodiadol John West Thomas 2005. Derbyniodd Steffan Delyn Geltaidd Eos yn wobr gyntaf gan Telynau Teifi, sef noddwr y gystadleuaeth.

“Fel arfer, byddaf yn canu’r delyn deires yn unig, ond mae ennill telyn Geltaidd Eos wedi bod yn gyfle i mi arbrofi â gwahanol ddulliau canu. Mae telyn Telynau Teifi yn offeryn arbennig iawn, nid yn unig am ei bod yn dod o Gymru! Mae’r crefftwaith a’r dechnoleg gynhyrchu a ddefnyddir gan y cwmni wedi creu telyn o’r ansawdd gorau. Mae’n cynhyrchu sain ryfeddol o ystyried ei maint.”

Patricia DalyPatricia Daly

A hithau’n enillydd Hŷn Pencampwriaeth Delynau Iwerddon Gyfan ac Enillydd y Wobr Ryngwladol ar lawer achlysur, mae gan Patricia Daly Radd Meistr mewn Perfformio Cerddoriaeth Wyddelig Draddodiadol.

“Mae ansawdd sain offerynnau Telynau Teifi yn gerddorol ac yn rhyfeddol, mae’n ddwfn ac yn fwyn ac yn creu effaith hudolus. Mae dyddiau’r rhestrau aros hir am delynau caboledig gan grefftwyr medrus wedi dod i ben – mae Telynau Teifi yn gwmni sy’n parchu ei gwsmeriaid ac yn gofalu amdanynt. Mae’r offerynnau hyn yn bethau byw ac yn adlewyrchu corff ac enaid y perfformiwr; mae cwlwm sensitif a theimladol yn datblygu’n gyflym ac mae’n rhaid i chi gael telyn gan Telynau Teifi … mae’n rhyfeddol!!!”

Gwefan Patricia