Archebu a Dosbarthu

Ar-lein

Mae Telynau Teifi yn cynnig gwasanaeth archebu ar-lein 24 awr trwy gyfrwng ein gwefan. Er mwyn archebu ein cynnyrch, cliciwch y botwm ‘ychwanegu at y fasged’. Yna, gallwch naill ai ychwanegu eitemau ychwanegol at y fasged siopa neu dalu trwy wasgu’r botwm yn y golofn dde. Mae’r holl brisiau yn cael eu harddangos mewn sterling (£) ac yn cynnwys TAW (Treth ar Werth).

Rydym yn derbyn pob un o’r prif gardiau credyd a debyd ac yn cynnig dau ddull cwbl ddiogel o dalu ar-lein:

Worldpay – Mae Worldpay yn darparu gwasanaethau talu diogel ar gyfer busnesau bach a mawr, gan gynnwys taliadau ar-lein, peiriannau cerdyn a thaliadau dros y ffôn.
  Paypal – Os oes gennych gyfrif Paypal yn barod, mae’r dull hwn yn gyfleus, yn ddiogel ac yn arbed y gwaith o fewnbynnu eich manylion talu a’ch manylion personol. Os nad oes gennych gyfrif, gallwch barhau i ddefnyddio PayPal gan fewnbynnu eich manylion â llaw.

Archebu dros y ffôn

Gallwch ein ffonio ar (044) 01559 363 222, gan roi manylion eich archeb. Gallwn hefyd roi cyngor ac ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych. Rydym yn derbyn pob un o’r prif gardiau credyd a debyd.

Dosbarthu

Lle bo hynny’n bosibl, bydd ategolion yn cael eu dosbarthu trwy bost dosbarth cyntaf (neu awyrbost ar gyfer lleoliadau tramor). Byddwn yn ymdrechu i anfon pob archeb cyn pen saith niwrnod. Mewn achos prin pan na fydd eitem ar gael mewn stoc, byddwn yn eich hysbysu am y dyddiad cyrraedd amcangyfrifiedig er mwyn eich galluogi i benderfynu a fyddwch am barhau â’r archeb ai peidio.

Dosbarthu Telynau

Rydym yn anfon telynau trwy wasanaeth nwyddau mawr Parcelforce a fydd yn cymryd 48 awr – ac eithrio i Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban, a fydd yn cymryd tri diwrnod.Yn ystod y diwrnod y bydd y delyn yn cyrraedd, bydd Parcelforce yn anfon neges destun at y cwsmer yn nodi slot dosbarthu o ddwyawr, er mwyn sicrhau na fydd yn rhaid iddo aros amdani trwy’r dydd. Byddwn yn anfon neges e-bost sy’n cynnwys rhif tracio at gwsmeriaid, er mwyn eu galluogi i weld camau’r broses ddosbarthu. pecyn telynMae ein telynau yn cael eu pacio’n ofalus iawn mewn bocs cardbord mawr gyda digon o badin a deunydd i’w hamddiffyn yn ystod y broses gludiant. Yn rhan o’r ffi ddosbarthu, mae Telynau Teifi yn yswirio’r broses o ddosbarthu pob telyn yn llawn yn erbyn difrod yn ystod cludiant, a hynny trwy gwmni yswiriant Jack Hayward.

Archebion Tramor

Rydym yn falch o anfon telynau i bob cwr o’r byd. Cysylltwch â ni am brisiau dosbarthu ar gyfer lleoliadau y tu allan i’r Deyrnas Unedig.