Cysylltu â ni

Dros y Ffôn

Rhif ffôn: 0044 (0)1559 363222 (O ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am-5pm)
Cliciwch yma i weld y manylion cyswllt y tu allan i oriau

Trwy’r E-bost

info@teifiharps.com

Yn bersonol

Dewch i’n gweld yng ngweithdy Telynau Teifi yn Llandysul. Byddwn yn falch o gael eich croesawu ac egluro’r prosesau a ddefnyddiwn i wneud ein telynau. Gallwch dreulio amser hefyd yn dod i adnabod ein gwahanol delynau. Ffoniwch neu anfonwch neges e-bost atom ymlaen llaw i drefnu ymweliad.

Teifi Harps

+44 (0)1559 363222 info@teifiharps.com

The Harp Studio

Teifi Harps Stockists In South Wales www.theharpstudio.co.uk
+44 1633 675588

Niebisch & Tree

Teifi Harps Stockists www.niebischandtree.com
+44 1494 913686

Mali Llywelyn

Mali Llywelyn Harp Teacher / Teifi Harps Agent 27 Hambling Court Please call 07792654697 to arrange a visit to try a Teifi Harp

Shanno Carroll

Shannon Caroll Harp Teacher /  Teifi Harps Agent

Carys Ann Evans

Carys Ann Evans Harp Teacher /  Teifi Harps Agent

Chwilio am Asiant neu Gyflenwr

Gallwch gael golwg ar ein telynau a’u canu mewn sawl man yn y DU ac yn Iwerddon – naill ai trwy asiant neu drwy athro/athrawes sy’n berchen ar delyn neu’n llogi un o delynau Telynau Teifi. Edrychwch ar y map neu’r rhestr isod i weld eich un agosaf.

Anfonwn ein telynau ar draws y byd ac mae gennym asiant yn yr Unol Daleithiau yn ninas Burlington, Vermont. Os ydych yn byw yn yr Unol Daleithiau ac yr hoffech roi cynnig ar delyn neu brynu telyn, mae croeso i chi gysylltu â ni neu gysylltu’n uniongyrchol â Vermont Violins i gael rhagor o wybodaeth.

 
 

 

Y DU ac Iwerddon

 
Telynau Teifi
Teras Marmor
Llandysul
Ceredigion
SA44 4DT
Rhif ffôn: 01559 363222
info@teifiharps.com
www.teifiharps.com
The Harp Studio
1-2 Usk Street
Casnewydd
Gwent
NP19 7BE
Rhif ffôn: 01633 675588
info@theharpstudio.co.uk
www.theharpstudio.co.uk
Niebisch & Tree
11a Terry Road
High Wycombe
HP13 6QJ
Rhif ffôn: 01494 913686
ntharps@outlook.com
www.niebischandtree.com
Carys Ann Evans
Ballymacowen
Clonakilty, Swydd Corc
Iwerddon
Rhif ffôn: 086 8800420
info@theharpist-ireland.com
www.harpist-ireland.com
Shannon Carroll
Harp Teacher / Teifi Harps Agent
Newry, Iwerddon
Rhif ffôn: +44 (0) 7763 496179
www.sharon-carroll.com/
 

Seland Newydd

Japan

Oceana Harp Studio
www.oceaniaharpstudio.co.nz
Grace Harp International
1 Chome-4-2 Utsukushigaoka

 

Aoba Ward, Yokohama
Kanagawa Prefecture
225-0002
Japan
Rhif ffôn: +81 120-980-926
www.graceharp.com