Beth sy’n unigryw am Telynau Teifi?

Nid telynau cyffredin mo Telynau Teifi. A hwythau’n gynnyrch degawdau o waith ymchwil, datblygiadau o ran dyluniad a phrofiad o lunio telynau, mae ein hofferynnau yn cyfuno technegau crefftwaith traddodiadol profedig â datblygiadau ac arloesedd technoleg yr 21ain ganrif.

Mae ein prif wneuthurwr telynau, Allan Shiers, wedi bod yn llunio telynau ers dros 40 o flynyddoedd. Trwy gyfuno ei brofiad a’i arbenigedd â thechnoleg a deunyddiau newydd, rydym yn gallu cynhyrchu telynau sy’n ysgafn, sy’n creu seiniau hyfryd ac sydd wedi cael eu hadeiladu i wrthsefyll y pwysau a’r galwadau sy’n gysylltiedig â chanu’r delyn yn yr oes hon. O’r gwaith o ddewis y pren yn ofalus i sicrhau bod ein liferi hanner tôn yn symud yn llyfn – mae pob rhan o’n proses o lunio telynau yn cael ei chynllunio’n fanwl, a’i rhoi ar waith yn yr un modd.

Parhewch i ddarllen i gael rhagor o wybodaeth, neu ewch ati i ddefnyddio’r chwaraewyr sain a fideo islaw er mwyn gwylio ar ein telynau neu wrando arnynt wrth eu gwaith.

Delwedd dylunio ac arloesi

Dyluniad ac Arloesedd

Rydym yn ymdrechu’n barhaus i wella dyluniad a sain ein telynau. Mae ein sgiliau sylfaenol yn perthyn i’r arbenigedd o lunio telynau traddodiadol a drosglwyddwyd i ni gan Allan Shiers, sydd wedi treulio ei oes yn gwella dyluniad a gwneuthuriad y telynau. Er 2002, mae Telynau Teifi wedi adeiladu ar yr wybodaeth hon ac wedi cyflwyno datblygiadau arloesol i’r broses dylunio a gweithgynhyrchu, er enghraifft Cynllunio a Gweithgynhyrchu trwy gymorth Cyfrifiadur (CAD/CAM).

Mae ein harbenigedd mewnol yn y maes hwn bellach yn golygu ein bod yn gallu cynhyrchu offerynnau trachywir a manwl gan ddefnyddio deunyddiau tebyg i alwminiwm, titaniwm a ffibr carbon i sicrhau bod ein telynau yn ysgafnach ac yn gryfach.Trwy gynnal profion tyndra, efelychu llwythi a dadansoddi sbectrwm y sain, gallwn sicrhau cywirdeb strwythurol, ynghyd â sicrhau bod sain y telynau gystal â phosibl.

Cam ymlaen ym maes dylunio liferi

Mae Telynau Teifi yn un o’r ychydig wneuthurwyr telynau sy’n llunio ei liferi hanner tôn eu hunain. Mae ein ‘Lifer TT’ yn lifer unigryw sy’n ffrwyth blynyddoedd o waith ymchwil a datblygiad.

Mae’r lifer yn seiliedig ar egwyddor fforch ddwbl y delyn gyngerdd am ei bod wedi cael ei dylunio i leihau traul y tannau gan gadw, ar yr un pryd, union gywirdeb y sain trwy ddefnyddio’r dechneg ‘bachu dwbl’. Mae hyn yn gam ymlaen ym maes dylunio liferi, ac yn nodwedd sylfaenol sy’n cael ei gosod ymhob un o’n telynau.

Gwylio a Gwrando

I wrando ar recordiadau stiwdio o’n telynau, defnyddiwch y chwaraewr sain isod i wrando ar donau’n cael eu canu ar bob model – gallwch hefyd ddefnyddio’r chwaraewr fideo sydd i’w weld ar ochr dde’r sgrin er mwyn gwylio rhai o’r cerddorion arbennig sy’n canu ein telynau.

Telyn Eos – ‘Adar Mân Y Mynydd’ (Traddodiadol Gymreig)

Telyn Siff Saff – ‘Lisa Lân’ (Traddodiadol Gymreig)

Telyn Telor – ‘Over The Sea To Skye’ (Traddodiadol Albanaidd)