Liferi hanner tôn Telynau Teifi

Liferi Hanner Tôn Teifi

Yn ffrwyth blynyddoedd lawer o ddylunio a datblygu, mae liferi hanner tôn Teifi yn cael eu gwneud yn ein gweithdy a’u saernïo i symud yn llyfn ac yn dawel i fyny (ymlaen) ac i lawr (i ffwrdd), gan greu tôn lawn. Gan ddefnyddio egwyddor fforchau dwbl y delyn gyngerdd, ni fydd y tannau’n symud o’u lle pan gysylltir y liferi ac ychydig iawn o draul sydd ar y tannau, hyd yn oed o’u defnyddio’n aml. Beth sy’n fwyaf cyffrous i’r chwaraewyr mwy profiadol, o bosibl, yw bod y liferi newydd yn wych ar gyfer sleidiau hanner tôn, crychnodau mewn cerddoriaeth jazz a cherddoriaeth gromatig fwy heriol.

Mae’r liferi hanner tôn newydd hyn yn ysgafn dros ben (mae’r lifer fas fwyaf yn pwyso 20g yn unig a chredir mai hon yw’r lifer hanner tôn ysgafnaf sydd ar gael nad yw’n un blastig). Mae’r liferi’n gadarn iawn a chawsant eu profi hyd at 24,000 o symudiadau lifer. Mae pob sgriw ar y liferi yn rhai Torx sy’n golygu eu bod yn hawdd i’w haddasu ond na fyddant yn llithro. Hefyd, dyluniwyd y liferi yn ofalus er mwyn gallu addasu tensiwn/teimlad symudiad y lifer os ffefrir liferi mwy neu lai anystwyth neu os bydd angen defnyddio tannau gwahanol eu trwch. Rydym yn hyderus y bydd liferi hanner tôn newydd Teifi yn darparu gwasanaeth dibynadwy a didrafferth am ddegawdau lawer ac os byth y difrodir lifer, mae’n hawdd gosod lifer newydd yn ei lle (gan y telynor ei hun os bydd angen).

Ysgafn

Yn arbed pwysau trwy ddefnyddio deunyddiau uwch-dechnoleg ysgafn

Llyfn

Symudiad tawel – dim rhagor o gliciau swnllyd bob tro y byddwch yn newid lifer. Yn addas ar gyfer plygu nodau wrth chwarae Jazz.

Saernïo manwl

Mae saernïo manwl iawn yn darparu’r union newid nodyn bob un tro. Mae’n hawdd rheoli traw.

Arbed traul ar dannau

Mae symudiad dwbl ysgafn yn creu aliniad da, gan arbed traul ar dannau.

Pinsiad Dwbl Unigryw

Fel y mae’r fideo hwn yn dangos, mae ein dyluniad unigryw yn seiliedig ar y delyn gyngerdd sy’n ‘pinsio’ tannau heb newid eu haliniad. Mae’r mecanwaith hwn yn arbed traul ar y tannau ac yn creu tôn glir a llawn.

Wedi’u gwneud i bara

Dyma ‘Clanky’, y peiriant profi. Ar drywydd ansawdd a hirbarhad, profir ein liferi hanner tôn ar beiriant sy’n gweithio’n ddiwyd i wthio a thynnu’r lifer 24,000 o weithiau gan efelychu rhyw 20 mlynedd o ddefnydd dwys. Mae’r lifer a welwch yn y fideo yn dal i weithio!

Archebu a Gosod Liferi Hanner Tôn

Yn ogystal â gosod Liferi Hanner Tôn Teifi ar ein telynau ein hunain, rydym hefyd yn gwerthu liferi telyn i gwsmeriaid preifat ac i fusnesau. Os hoffech drafod archebu liferi hanner tôn, cysylltwch â ni. Pan fyddwch yn archebu, bydd arnom angen copi o’ch siart dannau sy’n cynnwys yr wybodaeth ganlynol:

  • Deunydd y tannau
  • Diamedrau
  • Hyd dirgrynu’r tannau

Defnyddiwn yr wybodaeth hon i benderfynu pa gyfluniadau lifer sydd eu hangen er mwyn cydweddu’n gywir â manyleb eich telyn. Mae’r liferi i gyd yn cynnwys sgriwiau Torx Rhif 10 i’w gosod ynghlwm wrth y grib. Mae’r diagram ar gyfer drilio tyllau ar gyfer y lifer i’w weld ar y dde. Pan fyddwch yn gosod y lifer, cofiwch adael mwy o le addasu yn y slot i fyny tuag at bin y bont gan fod hyd dirgrynu’r tant yn byrhau gydag amser tuag at y llonnod.

Diagram gosodiad liferi hanner tôn telyn

Canllaw Prisiau Liferi Hanner Tôn Teifi 2017

Nifer

Pris fesul lifer mewn Punnoedd Prydeinig

Pris Allforio y tu allan i’r UE

Pris yn cynnwys TAW y tu mewn i’r UE

Pen PlastigPen CrwnPen PlastigPen Crwn
Set sengl (34 neu 36 lifer)£9.50£11.40£10.40£12.48

Mae liferi hanner tôn pen crwn â bandiau lliw (Du ar gyfer F a choch ar gyfer C) ar gael hefyd. Edrychwch ar y tabl brisiau i weld y costau.

Liferi hanner tôn Telynau Teifi

Pinnau Pont a Phinnau Tiwnio

Gallwn gyflenwi’r pinnau pont a phinnau tiwnio cyfatebol hefyd os bydd angen. Mae’r diagram drilio ar gyfer ein pinnau pont pres i’w weld ar y dde.

Canllaw Prisiau Pinnau Pont a Phinnau Tiwnio 2016

Pin Pont (Sengl)£0.84
Pin Tiwnio (Sengl)£2
Diagram yn dangos pinnau pont