Polisi Preifatrwydd

Data Personol

Ni fydd Canolfan Delynau Cymru yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy amdanoch chi (e.e. enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost) oni bai eich bod yn ei rhoi yn wirfoddol i ni. Os nad ydych am i ni gasglu eich gwybodaeth bersonol, peidiwch â’i chyflwyno. Bydd unrhyw ddata y byddwch yn eu rhoi yn cael eu cadw mewn modd diogel.

Gwybodaeth Bersonol Anadnabyddadwy a Gesglir yn Awtomatig

Mae ein gweinydd Gwe yn nodi gwybodaeth yn awtomatig am bob ymwelydd â safle teifiharps.com, er enghraifft eich parth, y math o borwr Rhyngrwyd a’r system weithredu gyfrifiadurol y byddwch yn eu defnyddio, ynghyd ag enw parth y Wefan y byddwch yn ei defnyddio i gysylltu â’n gwefan ni. Cesglir yr wybodaeth bersonol anadnabyddadwy hon yn awtomatig, ac fe’i defnyddir at ddibenion adolygu mewnol ac i dargedu gwelliannau yn y dyfodol.

Polisi Cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis a osodir ar eich cyfrifiadur trwy gyfrwng y gwefannau y byddwch yn ymweld â nhw. Maent yn cael eu defnyddio’n helaeth i sicrhau bod gwefannau’n gweithio neu i wella profiad y defnyddiwr, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchenogion y safle.

EnwCwciDibenRhagor o Wybodaeth
Cwcis Hanfodol y SaflePHPSESSIDMae’r wefan hon yn defnyddio cwcis sesiwn hanfodol PHP i’ch helpu i lywio’r safle. Mae’r cwcis hyn yn dod i ben ar ôl i chi gau ffenestr y porwr neu sesiwn y porwr.
Google Analytics_utma
_utmb
_utmc
_utmz
Mae’r rhain yn casglu gwybodaeth am y modd y mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn modd anhysbys, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, o le y mae’r ymwelwyr hynny wedi dod i’n safle, ynghyd â’r tudalennau y maent wedi ymweld â nhw. 

Polisi Preifatrwydd Google Analytics

Manylion Cwcis Google Analytics

Rheoli cwcis eich porwr

Gallwch ddileu neu rwystro holl gwcis y wefan hon trwy newid gosodiadau eich porwr; fodd bynnag, ni fydd pob rhan o’r safle yn gweithio o ganlyniad i hynny. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys gwybodaeth am y modd y gallwch weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod, ynghyd â’r modd y gallwch eu rheoli a’u dileu, ewch i ymweld â’r wefan hon: AllAboutCookies.org.