Gwybodaeth am y Delyn Siff Saff

Aderyn yw’r Siff Saff sydd i’w glywed yn canu yma yn nyffryn Teifi yng Ngorllewin Cymru. Telyn i fyfyrwyr yw’r Siff Saff, sef telyn lifer werin 34 tant. Fe’i dyluniwyd trwy wrando ar eich adborth a datblygu ar fodelau blaenorol, ac mae’r delyn hon yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr ac yn addas hefyd ar gyfer chwaraewyr mwy profiadol. Mae’r tannau trwch lifer yn addas iawn i blant a chyda’i choesau datodadwy, casyn cynfas ac allwedd diwnio sy’n gynwysedig yn y pris, mae gan y delyn Siff Saff bopeth sydd ei angen arnoch i ddechrau arni ac mae’n fuddsoddiad cychwynnol rhagorol. Mae pob rhan o’r delyn wedi’i dylunio a’i gwneud gennym yn ein gweithdy (ac eithrio’r tannau) sy’n golygu y gallwn sicrhau’i bod yn delyn o ansawdd uchel, sydd wedi’i hadeiladu i bara ac yn creu sain ardderchog.

Liferi Hanner Tôn Teifi

Mae’r delyn Siff Saff yn defnyddio Liferi Hanner Tôn Teifi sy’n cael eu dylunio a’u gwneud yn ein gweithdy. Mae’r liferi newydd unigryw hyn yn ffrwyth blynyddoedd lawer o ymchwil a datblygu. Dylunnir hanner tonau Teifi i ddarparu nodau hanner tôn clir a diffiniedig, nad ydynt yn sylweddol wahanol i nodau ar dannau agored. Mae hanner tonau Teifi yn wahanol i liferi eraill oherwydd bod egwyddor fforchau dwbl y delyn gyngerdd yn sail iddynt, sy’n golygu na fyddant yn treulio’r tannau a’u bod yn creu sain glir a phendant pan fyddant ar waith. Mae liferi’r delyn Siff Saff yn defnyddio cod lliw, yn llyfn i’w defnyddio ac yn hawdd eu haddasu ar gyfer traw a thrwch tannau gwahanol. Mae ganddynt fandiau lliw, sef coch i ddynodi ‘C’ a du i ddynodi ‘F’ fel cymorth tiwnio. Os yw’n well gennych gael liferi pen crwn, gallwn ffitio’r rhain am bris ychwanegol.

Nodweddion

  • Cwmpas: o A yn yr Wythfed 1af i C yn y 6ed Wythfed
  • Mae’n cynnwys coesau datodadwy ar gyfer addasu’r uchder canu
  • Mae’n cynnwys casyn cario trwchus ac allwedd diwnio
  • Gan bwyso 8kg yn unig, mae’n ddelfrydol i blant ac i’w chludo
  • Wedi’i saernïo o ddeunyddiau a ddewiswyd yn ofalus
  • Liferi hanner tôn unigryw Teifi wedi’u ffitio fel mater o drefn
  • Ar gael mewn amrywiaeth o liwiau am bris ychwanegol, dewisol
  • Gellir ei haddurno a’i phersonoli am bris ychwanegol, dewisol
  • Wedi’i gwarantu am ddwy flynedd
pwysau
8kgs
tannau
34
Pren y Seinfwrdd
Haenau Ffawydd
Uchder
110cm
Cwmpas
O a yn yr wythfed 1af i
c yn y 6ed wythfed
hanner tonau
liferi teifi 
wedi’i gwarantu am
2 flynedd 

Addurniadau Telyn Pwrpasol

Am bris ychwanegol, mae modd addasu ein holl delynau â gwahanol addurniadau. Gall y rhain gynnwys dyluniadau wedi’u paentio, wedi’u llosgi gan ddefnyddio pyrograffeg, wedi’u creu trwy fewnosod pren ac wedi’u cerfio ar y seinfwrdd. Gwneir y gwaith hwn gennym ni neu artistiaid talentog o’r ardal leol. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Addurno sain Cynlluniau coed Celtaidd mewn pyrograffegTelyn gydag addurniad gwydr lliwBwrdd sain telyn telor gyda paentio glöynnod byw

Prynu neu roi cynnig ar delyn Siff Saff

Gallwch brynu ein telynau ar-lein yn syth o’n siop yma neu roi archeb dros y ffôn neu drwy’r e-bost. Os hoffech roi cynnig ar delyn cyn ei phrynu neu ei llogi, mae croeso i chi ddod i weithdy Telynau Teifi yn Llandysul, neu gallwch ymweld ag un o’n hasiantaethau/stocwyr. Rydym yn cynnig telynau i’w llogi hefyd.

Rhagor o delynau…

Telor 34 String Folk Lever Harp

Telor

Telyn Lifer Werin 34 Tant

Eos

Telyn Lifer Geltaidd 36 Tant