Gwybodaeth am y Delyn Telor

Aderyn yw’r Telor, a elwir yn ‘Warbler’ yn Saesneg.

Man cychwyn telyn werin Telor oedd sylweddoli bod angen offeryn ysgafn a ffefrir gan delynorion gwerin a Cheltaidd. Mae’r delyn, sy’n pwyso 10kg yn unig, â’i phinnau tiwnio titaniwm, yn hawdd ei chludo ac yn ymatebol iawn. Mae telyn Telor ar gael mewn amryw o brennau caled a ddewiswyd yn bersonol gennym o’n hiard goed arbenigol (defnyddiwch y dewisydd pren uchod i weld y rhain). Mae pob rhan o’r delyn Telor wedi’i dylunio a’i gwneud gennym yn ein gweithdy (ac eithrio’r tannau) sy’n golygu y gallwn sicrhau’i bod yn delyn o ansawdd uchel, sydd wedi’i hadeiladu i bara ac yn creu sain ardderchog.

Dewisiadau Tannau

O ran tannau, cynigir dewis o opsiynau sy’n fodd i delynorion addasu’r offeryn yn unol â’u dewisiadau cerddorol. Mae tannau coludd trwch safonol yn cynnig cryfder a thensiwn uwch tra bydd tannau trwch lifer yn fwy disglair ac yn is eu tensiwn. Cynigwn dannau KF synthetig yn lle tannau Nylon hefyd os bydd hynny’n well gennych.

Liferi Hanner Tôn Teifi

Fel pob un o’n telynau, mae’r delyn Telor yn defnyddio ein Liferi hanner tôn unigryw. Mae’r liferi hyn, sy’n cael eu gwneud yn ein gweithdy, yn ffrwyth blynyddoedd lawer o ymchwil a datblygu ac wedi’u gwneud o bres, alwminiwm a dur caled solet. Dylunnir liferi hanner tôn Teifi i roi nodau hanner tôn clir a diffiniedig, nad ydynt yn sylweddol wahanol i nodau ar dannau agored. Mae liferi hanner tôn Teifi yn wahanol i liferi ar delynau eraill oherwydd bod egwyddor fforchau dwbl y delyn gyngerdd yn sail iddynt, sy’n golygu na fyddant yn treulio’r tannau a’u bod yn creu sain glir a phendant pan fyddant ar waith. Defnyddiant god lliw, maent yn llyfn i’w defnyddio ac yn hawdd eu haddasu ar gyfer traw a thrwch tannau gwahanol. Mae liferi telynau Telynau Teifi yn addas ar gyfer cerddoriaeth jazz hefyd oherwydd y symudiad rhwydd y gellir ei ddefnyddio i blygu nodau a chwarae nodau cromatig cyflym.

Nodweddion

  • Cwmpas: o A yn yr Wythfed 1af i C yn y 6ed Wythfed
  • Dewis o opsiynau tannau – lifer, safonol neu KF
  • Liferi hanner tôn unigryw Teifi wedi’u ffitio fel mater o drefn
  • Dewis o liferi â chapiau plastig neu bennau crwn
  • Wedi’i saernïo o ddeunyddiau a ddewiswyd yn ofalus
  • Ar gael mewn pren collen Ffrengig, pren ceirios, pren onnen, pren ffawydd a gorffeniad brith (cymysgedd o brennau)
  • Gellir ei haddurno a’i phersonoli am bris ychwanegol
  • Gellir archebu is-droed er mwyn codi’r uchder canu
  • Gwasanaeth am ddim am flwyddyn
  • Wedi’i gwarantu am bum mlynedd
Pwysau
10kgs
Tannau
34
Pren Seinfwrdd
Cedrwydden Goch
Taldra
118cm
Cwmpas
O A yn yr wythfed1af i C yn y 6ed wythfed
Liferi
Hanner Tôn Teifi
Wedi’i gwarantu am
5 Mlynedd

Addurniadau Telyn Pwrpasol

Am bris ychwanegol, mae modd addasu ein holl delynau â gwahanol addurniadau. Gall y rhain gynnwys seinfwrdd â dyluniadau wedi’u paentio, wedi’u llosgi gan ddefnyddio pyrograffeg, wedi’u creu trwy fewnosod pren, gwydr lliw a cherfiadau hefyd. Gwneir y gwaith hwn gennym ni neu artistiaid talentog o’r ardal leol. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Addurno sain Cynlluniau coed Celtaidd mewn pyrograffegTelyn gydag addurniad gwydr lliwBwrdd sain telyn telor gyda paentio glöynnod byw

Prynu neu roi cynnig ar delyn Telor

Gallwch brynu ein telynau ar-lein yn syth o’n siop yma neu roi archeb dros y ffôn neu drwy’r e-bost. Os hoffech roi cynnig ar delyn cyn ei phrynu neu’i llogi, mae croeso i chi ddod i weithdy Telynau Teifi yn Llandysul, neu gallwch ymweld ag un o’n hasiantaethau/stocwyr. Rydym yn cynnig telynau i’w llogi hefyd.

Rhagor o delynau…

Telyn Lifer 34 Tant sy’n addas i Fyfyrwyr

Siff Saff

Telyn Lifer 34 Tant sy’n addas i Fyfyrwyr

Telyn Lifer Geltaidd 36 Tant

Eos

Telyn Lifer Geltaidd 36 Tant