Telynau Lifer Telynau Teifi

Telyn Lifer Siff Saff  34-tant sy’n addas i Fyfyrwyr

Siff Saff

Telyn Lifer 34 Tant Addas i Fyfywyr

Telyn lifer i fynd â chi o’r cam cychwynnol i’r cam canolradd a’r tu hwnt i hynny. Mae coesau datodadwy a chasyn cario yn gynwysedig. Ar gael mewn pren naturiol neu bren â staen lliw.

 

Telyn Celtaidd Telor 34-tant yn ffawydd

Telor

Telyn Lifer Gwerin 34 Tant

Telyn lifer Geltaidd o safon broffesiynol. Ar gael â thannau lifer neu dannau trwch safonol. Wedi’i ffitio â hanner tonau unigryw Telynau Teifi. Mae amrywiaeth o brennau a chyfuniadau o brennau ar gael. Bôn neu goesau yn ddewisol.

 

 

Telyn Lifer Safon Gyngerdd 36 Tant

Eos

Telyn Lifer Safon Gyngerdd 36 Tant

Ein telyn lifer fwyaf sy’n cynnig sain a bylchau llawn y delyn gyngerdd. Wedi’i ffitio â hanner tonau unigryw Telynau Teifi a sgrôl Gymreig draddodiadol dewisol. Amrywiaeth o gyfuniadau o bren. Bôn yn ddewisol.

 

Dylunio & Arloesi

O’n hanner tonau unigryw i’n cyfuniad o dechnegau traddodiadol a deunyddiau modern. Cliciwch yma i weld beth sy’n gwneud telynau Telynau Teifi yn wahanol.

Llogi Telynau

Cewch wybod rhagor am ein cynllun llogi telynau cynhwysfawr ar gyfer myfyrwyr a dechreuwyr fel ei gilydd. Gellir gosod y taliadau yn erbyn cost prynu un o delynau Telynau Teifi yn y dyfodol.

Dim TAW i Fyfyrwyr

Os yw prynu telyn i’ch plentyn i’w weld yn fuddsoddiad mawr, rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol i ddarparu Cynllun Prynu â Chymorth a all eich helpu.

Telynau Ail-law

Telynau ail-law. Weithiau, byddwn yn gwerthu telynau ail-law sydd wedi cael gwasanaeth llawn, ac yn rhestru telynau ar ran gwerthwyr preifat. Edrychwch ar delynau ail-law a’u rhestru fan hyn.

Chwilio am Asiant neu Gyflenwr

Gallwch gael golwg ar ein telynau a’u canu mewn sawl man yn y DU ac yn Iwerddon – naill ai trwy asiant neu drwy athro/athrawes sy’n berchen ar delyn neu’n llogi un o delynau Telynau Teifi. Edrychwch ar y map neu’r rhestr isod i weld eich un agosaf.

Anfonwn ein telynau ar draws y byd ac mae gennym asiant yn yr Unol Daleithiau yn ninas Burlington, Vermont. Os ydych yn byw yn yr Unol Daleithiau ac yr hoffech roi cynnig ar delyn neu brynu telyn, mae croeso i chi gysylltu â ni neu gysylltu’n uniongyrchol â Vermont Violins i gael rhagor o wybodaeth.

Y DU ac Iwerddon

 
Telynau Teifi
Teras Marmor
Llandysul
Ceredigion
SA44 4DT
Rhif ffôn: 01559 363222
info@teifiharps.com
www.teifiharps.com
The Harp Studio
1-2 Usk Street
Newport
Gwent
NP19 7BE
Rhif ffôn: 01633 675588
info@theharpstudio.co.uk
www.theharpstudio.co.uk
Niebisch & Tree
11a Terry Road
High Wycombe
HP13 6QJ
Rhif ffôn: 01494 913686
ntharps@outlook.com
www.niebischandtree.com
Carys Ann Evans
Ballymacowen
Clonakilty, Co. Cork
Ireland
Rhif ffôn: 086 8800420
info@theharpist-ireland.com
www.harpist-ireland.com
Sharon Carroll
Harp Teacher / Asiant Telynau Teifi
Newry, Iwerddon
Rhif ffôn: +44 (0) 7763 496179
www.sharon-carroll.com
Heather Downie
Harp Teacher / Asiant Telynau Teifi
Glasgow, Yr Alban
Rhif ffôn: 07743 679343
www.heatherdownie.co.uk

Rhyngwladol (UDA)

Japan

Oren Kronik
Vermont Violins
23 Church Street
Vermont 05401
UDA
Rhif ffôn: +1 802-862-0349
info@vermontviolins.com
www.vermontviolins.com

Grace Harp International

1 Chome-4-2 Utsukushigaoka
Aoba Ward, Yokohama
Kanagawa Prefecture
225-0002
Japan
Rhif ffôn: +81 120-980-926

Teifi Harps

+44 (0)1559 363222 info@teifiharps.com

The Harp Studio

Teifi Harps Stockists In South Wales www.theharpstudio.co.uk
+44 1633 675588

Niebisch & Tree

Teifi Harps Stockists www.niebischandtree.com
+44 1494 913686

Mali Llywelyn

Mali Llywelyn Harp Teacher / Teifi Harps Agent 27 Hambling Court Please call 07792654697 to arrange a visit to try a Teifi Harp

Heather Downie

Heather Downie Harp Teacher / Teifi Harps Agent 07743 679343 http://www.heatherdownie.co.uk

Shanno Carroll

Shannon Caroll Harp Teacher /  Teifi Harps Agent

Carys Ann Evans

Carys Ann Evans Harp Teacher /  Teifi Harps Agent