Telynau Teifi – sain yr oesoedd

Wedi’i lleoli ym mherfeddion De-orllewin Cymru, mae menter Telynau Teifi yn cynnal y traddodiad hir o wneud offeryn cenedlaethol Cymru – gan adeiladu ar 60 mlynedd o draddodiad ac arloesi.

Ein Hanes

Rydym yn fenter gymunedol nid-er-elw sy’n gwerthu telynau ym mherfeddion De-orllewin Cymru, gan adeiladu ar 60 mlynedd o brofiad o wneud, dylunio ac arloesi.

Ein Telynau

Am brynu neu logi telyn? Edrychwch yn fanylach ar ein casgliad o delynau Celtaidd a thelynau lifer gwerin ar gyfer myfyrwyr a thelynorion proffesiynol. Mae gennym delynau ail-law ar werth hefyd.

Ein Sain

Beth sy’n gwneud telynau Telynau Teifi yn wahanol? Gwrandewch a gwyliwch i gael gwybod ychydig mwy am ein rhesymau dros beidio â derbyn dim llai na’r offeryn perffaith.

Gwneud delyn

Datblygu traddodiad y delyn yng Nghymru

Mae Telynau Teifi’n fusnes cymunedol, nid-er-elw yn nhref fach Llandysul yn Ne-orllewin Cymru.

Ymdrechwn i greu’r offerynnau gorau a allwn trwy gyfuno’r gorau o’r hen a’r newydd. Gweithiwn yn ddiflino i sicrhau ansawdd sain ac i wella dyluniad ein hofferynnau’n barhaus.

Trwy gyfuno arloesedd a thechnoleg newydd â sgiliau traddodiadol a chefnogi’r gymuned ehangach, gobeithiwn ddiogelu’r grefft o wneud telynau yng Nghymru ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod.

 

Sylwadau gan delynorion…

Claire Jones Y Delynores Frenhinol

quotes 66Mae sain fwyn a soniarus telynau Telynau Teifi wedi gwneud argraff fawr arnaf. Mae eu hofferynnau’n arbennig o addas ar gyfer y genhedlaeth ifanc o delynorion newydd. Mae gweld cwmni o Gymru’n gwneud enw iddo’i hun ar y llwyfan rhyngwladol yn wych.

– Claire Jones, Telynores Frenhinol Tywysog Cymru

Patricia Daly Delynores Gwyddelig

quotation marks 66Mae ansawdd sain telynau Telynau Teifi yn gerddorol ac yn rhyfeddol– mae’n ddwfn ac yn fwyn ac yn creu effaith hudolus a swynol. Mae’r offerynnau hyn yn bethau byw ac yn adlewyrchu corff ac enaid y perfformiwr; mae’n rhaid i chi gael telyn gan Telynau Teifi –mae’n rhyfeddol! quotation marks 99

– Patricia Daly, Enillydd Hŷn, Pencampwriaeth Delynau Iwerddon gyfan

Delynores Harriet Earis

quotation marks 66Y tro cyntaf i mi ganu un o delynau Telynau Teifi, cefais fy syfrdanu! ‘Doeddwn i erioed wedi canu telyn Geltaidd â sain mor fawr, mor gyfoethog ac mor gywir. Maen nhw’n offerynnau rhagorol, wedi’u gwneud gan bobl fedrus ac ymroddedig. Cwmni telynau ardderchog – dylai pob telynor roi cynnig ar un! quotation marks 99

– Harriet Earis, Enillydd dwy Bencampwriaeth Delynau Prydain gyfan

Newyddion/Digwyddiadau

We are open again!!

We are delighted to let you know that (after having put certain safety measures in place!) that we...

Christmas opening hours 2019

Thank you all for all your custom and support over the last year. We have lots of exciting new...

Design in Harmony Harp Stools

We are pleased to be able to introduce Design in Harmony's stunning (and very comfortable) harp...

Allan on BBC Radio 4

We were delighted recently to have Robin Huw Bowen and Gwennan Gibbard here in the factory to...

Allan wins Heritage Crafts Award

Harp maker honoured Allan Shiers, founder of Telynau Teifi Harps, has been named the UK Maker of...

Teifi Harps in Patagonia

Telynau Teifi harps in action all the way down in South America.

Why is Teifi harps such a special company to deal with?

We are the ONLY harp company in Wales, and the UK, set up as a Community Enterprise Business. When you buy a Telynau Teifi harp you are helping to keep harp making alive in the heart of Wales.

New music by Jess Ward

Have a listen to Jess Ward’s new songs, recorded on our Telor harp model.

What people will do to get one of our harps!

Students and staff raising money for a harp

Made By Britain nomination by MP Mark Williams

“Telynau Teifi harps are sold to customers across the UK and the world”

Tanysgrifiwch i lythyr newyddion chwarterol Telynau Teifi