Telynau Teifi – sain yr oesoedd

Wedi’i lleoli ym mherfeddion De-orllewin Cymru, mae menter Telynau Teifi yn cynnal y traddodiad hir o wneud offeryn cenedlaethol Cymru – gan adeiladu ar 60 mlynedd o draddodiad ac arloesi.

Ein Hanes

Rydym yn fenter gymunedol nid-er-elw sy’n gwerthu telynau ym mherfeddion De-orllewin Cymru, gan adeiladu ar 60 mlynedd o brofiad o wneud, dylunio ac arloesi.

Ein Telynau

Am brynu neu logi telyn? Edrychwch yn fanylach ar ein casgliad o delynau Celtaidd a thelynau lifer gwerin ar gyfer myfyrwyr a thelynorion proffesiynol. Mae gennym delynau ail-law ar werth hefyd.

Ein Sain

Beth sy’n gwneud telynau Telynau Teifi yn wahanol? Gwrandewch a gwyliwch i gael gwybod ychydig mwy am ein rhesymau dros beidio â derbyn dim llai na’r offeryn perffaith.

Gwneud delyn

Datblygu traddodiad y delyn yng Nghymru

Mae Telynau Teifi’n fusnes cymunedol, nid-er-elw yn nhref fach Llandysul yn Ne-orllewin Cymru.

Ymdrechwn i greu’r offerynnau gorau a allwn trwy gyfuno’r gorau o’r hen a’r newydd. Gweithiwn yn ddiflino i sicrhau ansawdd sain ac i wella dyluniad ein hofferynnau’n barhaus.

Trwy gyfuno arloesedd a thechnoleg newydd â sgiliau traddodiadol a chefnogi’r gymuned ehangach, gobeithiwn ddiogelu’r grefft o wneud telynau yng Nghymru ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod.

 

Sylwadau gan delynorion…

Claire Jones Y Delynores Frenhinol

quotes 66Mae sain fwyn a soniarus telynau Telynau Teifi wedi gwneud argraff fawr arnaf. Mae eu hofferynnau’n arbennig o addas ar gyfer y genhedlaeth ifanc o delynorion newydd. Mae gweld cwmni o Gymru’n gwneud enw iddo’i hun ar y llwyfan rhyngwladol yn wych.

– Claire Jones, Telynores Frenhinol Tywysog Cymru

Patricia Daly Delynores Gwyddelig

quotation marks 66Mae ansawdd sain telynau Telynau Teifi yn gerddorol ac yn rhyfeddol– mae’n ddwfn ac yn fwyn ac yn creu effaith hudolus a swynol. Mae’r offerynnau hyn yn bethau byw ac yn adlewyrchu corff ac enaid y perfformiwr; mae’n rhaid i chi gael telyn gan Telynau Teifi –mae’n rhyfeddol! quotation marks 99

– Patricia Daly, Enillydd Hŷn, Pencampwriaeth Delynau Iwerddon gyfan

Delynores Harriet Earis

quotation marks 66Y tro cyntaf i mi ganu un o delynau Telynau Teifi, cefais fy syfrdanu! ‘Doeddwn i erioed wedi canu telyn Geltaidd â sain mor fawr, mor gyfoethog ac mor gywir. Maen nhw’n offerynnau rhagorol, wedi’u gwneud gan bobl fedrus ac ymroddedig. Cwmni telynau ardderchog – dylai pob telynor roi cynnig ar un! quotation marks 99

– Harriet Earis, Enillydd dwy Bencampwriaeth Delynau Prydain gyfan

Newyddion/Digwyddiadau

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Tanysgrifiwch i lythyr newyddion chwarterol Telynau Teifi