Gwasanaeth i Delynau pedal

Trwsio a Rhoi Gwasanaeth i Delynau

Mae eich telyn yn offeryn manwl iawn a bydd angen iddi gael gwasanaeth i’w chadw yn y cyflwr gorau. Bydd y bwlch rhwng gwasanaethau yn dibynnu’n bennaf ar ba mor aml y defnyddir y delyn. Bydd unwaith bob rhyw ddwy flynedd yn iawn i ddechreuwyr hamddenol, ond mae’n bosibl y bydd telynau telynorion proffesiynol yn gorfod cael gwasanaeth bob blwyddyn.

Cynigwn wasanaeth proffesiynol llawn ar gyfer telynau lifer a thelynau pedal ar ein safle yn Llandysul ac mewn detholiad o’r gwyliau telynau y byddwn yn mynd iddynt. Rydym hefyd yn adfer neu’n atgyweirio pob math o delynau: o delynau barddol (penglin) i delynau teires a thelynau cyngerdd hen iawn. Mae gan Alan Shiers, ein prif wneuthurwr telynau, fwy na 40 mlynedd o brofiad o wneud a thrwsio telynau felly gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd eich telyn mewn dwylo da.

Os bydd gennych gwestiynau ynghylch trwsio a gwasanaethau, neu i drefnu apwyntiad: Cysylltwch â Ni.