Cawsom amser hwylus iawn yn Ŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r fro eleni. Roedd safon y cystadlu yn arbennig o dda a braf oedd gweld sut cymaint o delynau Teifi ar y llwyfan. Cafodd Allan hefyd amser bendigedig fel gwest anrhydeddus.

We had a great time this year at the Gŵyl Cerdd Dant harp festival in Llandysul. It was lovely to see so many of our harps on stage and Allan had a fab time as the honorary guest.

allan shiers harp display